Jumaat, 7 Disember 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN: UNIT 23 TERNAKAN AYAMKemahiran Menulis : 3.7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tema          : Mari Bertani
Tajuk          :Ternakan Ayam
Fokus Utama:

Standard Kandungan : 
3.7  : Menghasilkan penulisan kreatif dalam 
         pelbagai genre dengan betul
Standard Pembelajaran :
 3.7.2: Menghasilkan penulisan naratif dan  
          bukan naratif secara terkawal dengan 
          betul.

Fokus Sampingan : 
    
Standard  Kandungan 
4.1  :Menyebut dan memahami unsur – unsur seni 
       dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
 Standard Pembelajaran :
4.1.2 : Menyebut dengan jelas dan memahami
          seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak 
          laku secara didik hibur.

Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat :
          i)  menghasilkan penulisan naratif dan bukan
              naratif secara terkawal dengan betul.
          ii) menyebut dan memahami senikata lagu
              melalui nyanyian dengan gerak laku 
              secara didik hibur.
Pengisian Kurikulum:i) Ilmu : Pendidikan Muzik
                                Nilai : Kerjasama

                            ii) KBT:BCB :Kemahiran menulis
                                              Kinestetik

Sistem Bahasa   :  Tatabahasa : Kata nama am

Media               :  Kad gambar , carta lagu , 
                           lembaran kerja
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI
PENGISIAN KURIKULUM
CATATAN
Langkah 1

1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan

2. Guru mengagihkan kad gambar bersiri beserta frasa
  
3. Guru meminta murid mengeja dan menyebut frasa.Nilai : Yakin diri


Lampiran 1
Kad Gambar


Lampiran 2
Kad Frasa


Langkah 2

1.  Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan tentang gambar yang diberi.

2.  Murid menulis ayat mudah berdasarkan gambar dan frasa yang diberi.

3.  Murid memaparkan hasil kerja mereka di hadapan kelas.

4. Murid menyusun gambar dan ayat mengikut urutan.

5. Guru memaparkan senikata lagu.

6. Murid menyanyikan lagu “ Anak Ayam” @ lagu lain

Langkah 3

1. Guru mengedarkan lembaran kerja.

2.  Murid menulis semula ayat mengikut susunan yang betul .

Nilai : Kerjasama
BCB : Kemahiran menulisKBT : KinestetikSenikata lagu
Lembaran Kerja
BA : ms 41

Pentaksiran

1. Murid menyalin dan menulis ayat dengan betul.Pemulihan

1.  Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.
Lembaran Kerja
BA : ms 39
Pengayaan

1. Membina ayat berdasarkan gambar.
Lembaran Kerja
BA: ms 42

Tiada ulasan:

Catat Ulasan